Рейтинглар

Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Илдәге һәм чит ил валюталарында озак вакытка исәпләнгән депозит рейтингы B1
Фараз Уңай
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Соңгы мәртәбә яңадан карау датасы — 2021 елның 21 апреле
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Кредит рейтингы A-(RU)
Фараз Уңай
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Соңгы мәртәбә яңадан карау датасы — 2020 елның 4 декабре
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Кредитны түли алу мөмкинлеге ruА-
Фараз Тотрыклы
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Соңгы мәртәбә кабат карау датасы — 2021 елның 23 марты
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Кредит рейтингы A.ru
Фараз Тотрыклы
Рейтинг төре
Банкның рейтинг күрсәткече
Беркетү датасы — 2021 елның 9 апреле