Элемтә өчен мәгълүмат

Ак Барс Банк

Бердәм белешмә хезмәте

+7 (843) 2303 303
Чит илләрдән шалтырату өчен

+7 (800) 2005 303
Россия буенча шалтырату бушлай
Ак Барс Банк

Төп офис

420066, Россия Федерациясе,
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 1
Телефон: +7 (843) 519 39 99
Факс: +7 (843) 519 39 75
kanc@akbars.ru
Ак Барс Банк

Безнең белән элемтәгә керү

Сез безнең белән элемтәгә керә яки сорау бирә аласыз:
Түбәндәге форма буенча
— Банкның төп битендә урнашкан чат аша.
Шулай ук хезмәт күрсәтү сыйфатын да бәяли аласыз

Безнең белән элемтәгә керегез

 
 
 
 
 
 
«Җибәрергә» төймәсенә басып, шәхси мәгълүматларны эшкәртү шартлары белән танышып чыгуым һәм алар белән
Әлеге белешмәләр нигезендә Казан шәһәре, Декабристлар урамы, 1 йорт адресы буенча урнашкан «АК БАРС» БАНК ачык акционерлык җәмгыятенә «Персональ мәгълүматлар» турындагы Федераль закон нигезендә (персональ белешмәләрне җыю, системага салу, туплау, саклау, тәгаенләштерү (яңарту, үзгәртү), куллану, тарату (тапшыру), шәхси булуын бетерү, файдалана алмаслык итү, юкка чыгаруны да кертеп) үземнең шәхси мәгълүматларымны, шул исәптән автоматлаштыру чаралары ярдәмендә дә, эшкәртүгә ризалык бирәм. Мин күрсәткән шәхси белешмәләр килешүдәге йөкләмәләрне үтәү, шулай ук Банкта күрсәтелә торган яңа хезмәтләр һәм продуктлар турында миңа мәгълүмат җиткереп тору максатларында тапшырыла.

Банкка булган мөрәҗәгатьләрне карау чорлары белән

«РФ гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 59 номерлы Федераль закон нигезендә физик затларның язма мөрәҗәгатьләре 30 көн эчендә каралырга мөмкин. Шул ук вакытта Банкның эчке документларында мөрәҗәгатьләрне карауның төрле вакытлары: алынган мөрәҗәгатьнең катлаулылык дәрәҗәсенә карап, 2 көннән 30 көнгә кадәрге чор билгеләнә.